Spýtajte sa nás na čokoľvek

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.greenappleeshop.sk je:

Spoločnosť predávajúca Oblečenie: 

Green Apple Store s.r.o.

Ulica Veterná 8760/43

917 01 Trnava

Poštová adresa: ( zasielanie Vašich reklamácií a pošty )

Green Apple Store s.r.o.

Pri kalvárií 31  

917 01 Trnava

zapísaná v obchodnom registri OS TT,  Oddiel: Sro Vložka číslo: 44950/T

Telefónna linka: +421 904 700 079

každý pracovný deň od 09:00 do 16:00 hod

mail: greenappleeshop@gmail.com

IČO:52519872

DIČ: 2121059732

DIČ DPH: SK2121059732

ÚČET SR :2401683470/8330

ÚČET ČR: 2401683470/2010

Fio banka, a.s. IBAN: SK03 8330 0000 0024 0168 3470

SWIFT: FIOZSKBAXXX


Spoločnosť predávajúca Topánky: 

Green Apple Shoes s.r.o.

Ulica Veterná 8760/43

917 01 Trnava

Poštová adresa: ( zasielanie Vašich reklamácii a pošty )

Green Apple Shoes s.r.o.

Pri kalvárií 31

917 01 Trnava

zapísaná v obchodnom registri OS TT,  Oddiel: Sro Vložka číslo: 44554/T

Telefónna linka:+ 421 951 468 876

každý pracovný deň od 09:00 do 16:00 hod

mail: appleshoessk@gmail.com 

IČO:52280195

DIČ: 2121017591

DIČ DPH: SK2121017591

ÚČET SR :2801650758/8330

ÚČET ČR: 2801650758/2010

Fio banka, a.s. IBAN:  SK24 8330 0000 0028 0165 0758

SWIFT: FIOZSKBAXXX