• Váš košík je prázdny

Spýtajte sa nás na čokoľvek

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.greenappleeshop.sk je:

Spoločnosť predávajúca Oblečenie:  Green Apple Store s.r.o., zapísaná v obchodnom registri OS TT,  oddiel: Sro, vl. číslo: 44950/T, IČO:52519872, IČ DPH: SK2121059732

ÚČET SR :2401683470/8330

ÚČET ČR: 2401683470/2010

Fio banka, a.s. IBAN: SK03 8330 0000 0024 0168 3470

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Poštová adresa: ( zasielanie Vašich reklamácií a pošty )

Green Apple Store s.r.o., Pri kalvárií 31, 917 01 Trnava

Telefónna linka: +421 904 700 079

každý pracovný deň od 08:00 do 16:00 hod

email: [email protected]

Spoločnosť predávajúca Topánky:  Green Apple Shoes s.r.o.

Ulica Veterná 8760/43, 917 01 Trnava, zapísaná v obchodnom registri OS TT,  oddiel: Sro, vl. číslo: 4554/T, IČO:52280195, IČ DPH: SK2121017591

ÚČET SR :2801650758/8330

ÚČET ČR: 2801650758/2010

Fio banka, a.s. IBAN:  SK24 8330 0000 0028 0165 0758

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Poštová adresa: ( zasielanie Vašich reklamácii a pošty )

Green Apple Shoes s.r.o., Pri kalvárií 31, 917 01 Trnava

Telefónna linka:+ 421 951 468 876

každý pracovný deň od 08:00 do 16:00 hod

email: [email protected]