• Váš košík je prázdny

Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu greenappleeashop.sk , ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Green Apple Store s.r.o. (ďalej predavajúci) a Green Apple Shoes s.r.o. sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajuceho a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im, zákaznik bude priloženým dokumentom v objednávke ešte raz poučený o jeho právach. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho len prostredníctvom internetového obchodu  www.greenappleeshop.sk .

Predavajúci :

Green Apple Store s.r.o.  IČO: 52519872

Green Apple Shoes s.r.o. , IČO: 52280195

2. Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prepravnou kuriérskou spoločnosťou GLS.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky. 

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.

- predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom.

- v prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet predávajúceho pri každej objednávke.


Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené  prepravnou spoločnosťou

- nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje:

-Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode greenappleeshop.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
                                                                                                                       

Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

 

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú  prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 1 - 2 prac. dní, kuriér Vám zásielku následne doručí do 1-2 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku. 

Po prijatí  Vašej platby na náš účet Vám zašleme potvrdzujúci mail a taktiež v prípade, že tovar bude odoslaný zákazníkovi z nášho skladu.  V prípade, že Vám tovar do 3-5 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás, aby sme mohli problém s dodaním tovaru, čo najskôr vyriešiť. 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode greenappleeshop.sk sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Suma 0,- € nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je uvedené v inom konkrétnom termíne a konkrétnej sume.

Cena tovaru obečenie je konečná, predavajúci  je platcom DPH . Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR)

Cena tovaru topánky je konečná, predávajúci je platcom DPH . Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR)

V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. 

   

5. Platby za tovar a poštovné

Cena poštovného (vrátane balného)  je v rámci Slovenskej Republiky: 

SR - 4,20,- EUR 

Cena poštovného (vrátane balného)  je v rámci Českej Republiky:

ČR - 7,27,- EUR (200,- CZK)


PLATBA VOPRED NA ÚČET: Platbu je potrebné vykonať vopred, prevodom na účet, alebo priamo vkladom na účet. 
Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík.

Topánky a oblečenie je potrebné uhrádzať separátne na príslušné účty. 

Číslo účtu pre platbu TOPÁNOK (Iban) -  SK24 8330 0000 0028 0165 0758

Číslo účtu pre platbu OBLEČENIA (Iban) -  SK03 8330 0000 0024 0168 3470

Účty sú vedené vo Fio banke. Poštovné je uvedené vrátane balného. 
Pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší. Objednávkový systém Vám vždy započíta celé poštovné v rámci SR 4,20,- EUR, alebo 7,27,- EUR v rámci ČR pri platbe vopred na účet, ktoré sú zasielané prepravnou spoločnosťou GLS (kuriér).  

DOBIERKA: Objednaný tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou GLS  na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Objednávka musí obsahovať telefónne číslo zákazníka. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní zásielky prostredníctvom kuriéra. 

Poštovné (vrátane balného) pre každú samostatnú objednávku pri platbe na dobierku je 4,20,- EUR v rámci SR a 7,27,- EUR v rámci ČR pri dobierke kuriérom. 

Spoločnosť Green Apple store s.r.o. je plátcom DPH. 

Spoločnosť Green Apple shoes s.r.o. je plátcom DPH.

Ceny sú vrátane poštovného a balného. 

6. Zrušenie objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v  dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote. 
b) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho. 
V prípade, že kupujúci zaplatil  časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 10-tich  dní od stornovania objednávky.).

c) V prípade neprevzatia zásielky bez riadneho upovedomenia predávajúceho kupujúcim písomnou formou na mail: [email protected] si vyhradzujeme právo pre účtovanie poštovného v plnej výške.

Zrušenie objednávky v prípade oblečenia realizujte prosíme mailom:   [email protected] 

Zrušenie objednávky v prípade topánok realizujte prosíme mailom: [email protected] 

7. Odstúpenie od zmluvy - vrátenie peňazí

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. 

Oblečenie je potrebné vrátiť na korešpondenčnú adresu spoločnosti a to: Green Apple Store s.r.o., Pri kalvárií 31, 917 01 Trnava, Slovenská Republika.  

Topánky je potrebné vrátiť na korešpondenčnú adresu spoločnosti a to: Green Apple Shoes s.r.o., Pri kalvárií 31, 917 01 Trnava, Slovenská Republika.  

Tovar sa vracia v štandardnom balení (kuriérska obálka), kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky.  Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku a ani balík ktorý bude poslaný ako balík na poštu (len balík na adresu) . Cena za tovar vrátane poštovného a balného, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 10 dní od doručenia v prípade, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy. 

Predávajúci nevráti platbu za poštovné a balné kupujúcemu v prípade, že si kupujúci objedná viac kusov tovaru, resp. viacero druhov tovaru a následne vráti „odstúpenie od zmluvy“ len časť zakúpeného tovaru. 

Vaše právo zrušiť zmluvu sa vzťahuje výlučne na výrobky, ktoré sa vrátia v tom istom stave, v akom ste ich prijali. Refundácia sa neuskutoční, ak sa výrobok po otvorení už použil inak, než je potrebné pre zistenie povahy, vlastností a fungovania produktu, a taktiež v prípade výrobkov, ktoré už nie sú v tom istom stave ako pri ich doručení, alebo boli poškodené. Preto je potrebné sa o výrobky, ktoré máte vo vlastníctve, starať

Postup pre vrátenie tovaru "Odstúpenie od zmluvy" : 

Kupujúci zasiela na odstúpenie od zmluvy faktúru, alebo jej kópiu, na ktorú je potrebné doplniť číslo účtu v tvare IBAN (v prípade ČR zasielať číslo účtu v štandardnom tvare : číslo/kód banky), kde sa zákazníkovi zašlú finančné prostriedky. Nie je potrebné vypisovať žiadny formulár na vrátenie tovaru späť predávajúcemu. 

Kupujúci zasiela balík vždy doporučene na korešpondenčnú adresu spoločnosti cez Slovenskú poštu, alebo cez Kuriérsku spoločnosť. Zákazník si sám kontroluje doručenia balíka cez podacie číslo v systéme Slovenskej pošty, alebo v kuriérskej spoločnosti. Informovať sa o stave vrátenia peňazí za tovar, odporúčame až vtedy, keď uplynie lehota predávajúceho na vrátenie finančných prostriedkov kupujúcemu a to najneskôr do 10 dní od doručenia balíka späť na adresu spoločnosti (predávajúceho).   

Postup pre vrátenie tovaru "Výmena tovaru"

Ak sa tovar doručuje na SLOVENSKO:
• Zákazník si vytvorí objednávku na tovar, o ktorý má záujem a do poznámky uvedie - Výmenný balík
• Pri výmene tovaru platí, že vymeniť možno len druhovo rovnaký tovar, t.j. vždy len topánky za topánky; oblečenie za oblečenie
• Hodnota novej objednávky nemôže byť nižšia ako je hodnota pôvodnej objednávky
• Pri objednávke zákazník uvedie ako spôsob platby - platba na dobierku
• Tovar, ktorý zákaznik vracia musí vhodne zabaliť tak, aby sa počas prepravy nepoškodil, resp. inak 
• Suma poštovného pre výmenný balík je 2,50€ - suma je splatná pri prevzatí balíka od kuriéra 

• Každý ďalší výmenný balík nasledujúci za už zrealizovaným výmenným balíkom, tzv. opakovaná výmena bude spoplatnená sumou 5€.
•Objednávka musí byť vyhotovená najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, ktorý zákazniť chce vymeniť

Ak sa tovar doručuje do ČESKA:
• Zákazník si vytvorí objednávku na tovar, o ktorý má záujem a do poznámky uvedie - Výmena
• Vhodne zabalený tovar (tovar nesme byť poškodený, nosený, iným spôsobom znehodnotený) zákazník zašle na adresu:

Oblečenie:  Green Apple Store s.r.o., Pri Kalvárii 31, 917 01 Trnava
Topánky: Green Apple Shoes s.r.o., Pri Kalvárii 31, 917 01 Trnava

•Tovar, ktorý zákaznik vracia musí vhodne zabaliť tak, aby sa počas prepravy nepoškodil, resp. inak znehodnotil 
• Zákaznik musí tovar zaslať výlučne priamo na adresu určená pre vrátenie tovaru

Oblečenie: Green Apple Store s.r.o., Pri Kalvárii 31, 917 01 Trnava
Topánky: Green Apple Shoes s.r.o., Pri Kalvárii 31, 917 01 Trnava

• Pri výmene tovaru platí, že vymeniť možno len druhovo rovnaký tovar, t.j. vždy len topánky za topánky; oblečenie za oblečenie
• Hodnota novej objednávky nemôže byť nižšia ako je hodnota pôvodnej objednávky
• Pri objednávke zákazník uvedie ako spôsob platby - platba na dobierku
• Po doručení tovaru na výmenu bude zákazníkovi zaslaný nový tovar, pričom mu bude účtované poštovné len vo výške 100CZ,-
•Objednávka musí byť vyhotovená najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, ktorý zákazniť chce vymeniť   

8. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis- protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov.


Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Kupujúci pošle mailom alebo na korešpondečnú adresu predávajúceho doklad o úhrade odoslanej zásielky. Predávajúci preplatí


V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákaznik bude želať výrobkom iného typu v rovnakej cenovej kategórií. Peniaze za reklamovaný tovar predávajúci nevracia. 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa 
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)  

-pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Usmernenia k reklamačnému poriadku:

1) Ošetrovanie a údržba TEXTÍLIÍ

Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr.

 •  Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/.
 • Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža.
 • Textilné výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač.
 • K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/.
 • Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií /väčšinou uvedených na letáčikoch alebo obaloch k tovarom/ - napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ apod.

Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov:

 • biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky;
 • farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky typu color;
 • pletené vrchné ošatenie, plavky, jemná dámska spodná bielizeň, jemné pančuchové výrobky, čiapky, šály apod.: vhodné sú tekuté pracie prostriedky, práškové pracie prostriedky typu color a pracie prostriedky určené výlučne na pranie jemnej bielizne /sú označované klbkom vlny, so znázornením svetra alebo jemnej bielizne apod./;
 • výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohoto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať.

Odporúčame dodržiavať symboly na údržbu textilných a odevných výrobkov.

2) Ošetrovanie a údržba OBUVI

 • Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nemožno kvalifikovať ako oprávnenú reklamáciu.
 • Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. V prípade, že si typ, tvar, veľkostné číslo alebo šírku obuvi zvolíte nevhodne, záruka sa nevzťahuje na príp. chyby z tohoto dôvodu a na „pohodlnosť“ obuvi.
 • Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi, pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.
 • Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.
 • Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.

Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od materiálov, z ktorých je vyrobená.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím. 
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. 
 

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Výsledok reklamácie bude kupujúcemu zaslaný elektronicky na jeho mai. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

Priebežne sa môžete  informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle +421 904 700 079 (oblečenie) a + 421 951 468 876 (topánky), cez pracovné dni od 09.00 do 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu [email protected] (oblečenie) a [email protected] (topánky)

Kontaktná osoba: Eva Vojteková - Green Apple Store s.r.o. a Bronislava Vojteková - Green Apple Shoes s.r.o.